Projekt

Všeobecné

Profil

Verzia 1.1.0.0

Dátum zverejnenia: 11.01.2016

Novinky:

Labden:

 • Tabuľková forma prezentovania nameraných hodnôt s neistotami
  V tabuľkovej oprave údajov, voľba: MENU / Laboratórny denník / Evidencia vzoriek / Tabuľková oprava / Pitná voda (VaK) je možnosť zobraziť okrem nameraných údajov aj neistoty. Na forme je doplnené zaškrtávacie okienko: Zobraziť neistoty. Po zobrazení údajov je možnosť exportu do súborov xls alebo csv. Uvedený výstup môže slúžiť na prezentovanie a hodnotenie nameraných údajov vrátane neistôt (požiadavka Zdravotného ústavu).

Mpevo:

 • Tabuľková oprava údajov za kanalizáciu: oprava chyby pri vypĺňaní údaja - Druh ČOV
  V tabuľkovej oprave údajov za kanalizáciu je opravená chyba pri vyplňaní údaja: Druh ČOV. Nebola možnosť výberu z číselníka a po napísaní textu a zápise sa text neuložil. Po oprave je tam ponuka výberu z číselníka.

Odbery:

 • Hlásenia z modulu ODBERY na SHMÚ - malá oprava
  V hláseniach pre SHMÚ: "O ročných odberoch z VZ" a "O začatí odberov z VZ" bola vykonaná nasledovná úprava.
  Vyhľadávanie Druhu vodohospodárskeho rozhodnutia podľa výskytu niektorého z nasledovných reťazcov v položke:
  1. 364/2004 §21
  2. 184/2002 §13
  3. 138/73 §8
  bolo upravené tak, že umožňuje medzeru medzi § a číslom paragrafu, napr. § 21. Doterajšia verzia Previsu medzeru na tomto mieste neakceptovala, teda takéto Vod. rozhodnutie nenašla a do Hlásení SHMÚ neexportovala.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)