Projekt

Všeobecné

Profil

Verzia 2.1

Dátum zverejnenia: 22.05.2017

Inštalátor

Predchádzajúce:

Návod na inštaláciu

Prosím stiahnite si najnovší súbor setup.zip. Ak tu vidíte viac verzií, nainštalujte si prosím iba najnovšiu verziu (najnovšia verzia vždy obsahuje aj predchádzajúce verzie). Súbor setup.zip následne prosím rozpakujte, spustite setup.exe (na serveri, kde beží databáza Previsu) a postupujte podľa návodu, ktorý je uvedený priamo v aplikácii. Zoznam zmien a úprav, ktoré sú obsahom tohoto upgradu si môžete pozrieť na adrese https://www.b-soft.eu/projects/previs/wiki/Verzie

Adresárová štruktúra Master Previs na serveri

centrálny adresár B-Soft

 • c:\Program Files\B-Soft

podadresáre centrálneho adresára (pre komponenty)

 • ...\B-Soft\Previs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService

ďalšie podadresáre

 • ...\B-Soft\Previs\Upgrade
 • ...\B-Soft\Previs\Export
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V605
 • ...\B-Soft\Previs\Export\V317
 • ...\B-Soft\Previs\Export\SHMU
 • ...\B-Soft\Previs\Reports
 • ...\B-Soft\Previs\Mapy
 • ...\B-Soft\Previs\Rozhodnutia
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Apk
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\bin
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Docs
 • ...\B-Soft\PrevisAPI\Log
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisEmailService\Log
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Batch
 • ...\B-Soft\PrevisSecurityService\Log

Novinky

labden:

 • Export užívateľov s povoleniami do excelu (#792)
  V činnosti MENU / Administrácia / Bezpečnosť / Práva na činnosti / Práva pre užívateľov je nová možnosť exportu prístupových práv jednotlivých užívateľov do textového súboru.

labod:

 • Hlásenie na Povodie - hromadný prepis údajov pri zakladaní nového roku (#1738)
  Hromadné kopírovanie poplatkových priznaní a oznámení z minulého roku.

odbery:

 • Odbery - hlásenia o odbere podz. vody (#1698)
  Hlásenie o odberoch - novelizácia

savom:

 • Rádiologický výstup (#1711)
  Radiologický protokol v Savome.

tmr:

 • Hromadné zaradenie odberných objektov do druhu programu (#1543)
  Bola doplnená možnosť v MENU / TMR / Úvodné nastavenia / Hromadné zaradenie objektov do druhu programu hromadne prideliť množinu odberných objektov do druhu programu.
 • Podradené požiadavky (#681)
  V plánoch je možné jednu požiadavku rozdeliť na viac podradených požiadaviek (pravý klik na požiadavke) a umožniť tak napr. robiť úplný rozbor vo viacerých laboratóriách. Detailnejšie informácie si môžete prečítať v nápovede.
 • TMR - ÚV - pripomienky (#1712)
  Bola dopracovaná komplexná činnosť pre automatické vytváranie plánu pre úpravne vody.
 • Zablokovanie registrácie mimo plánu (#1419)
  V MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia bola pridaná možnosť zablokovať registráciu vzoriek inak ako z plánu. Toto nastavenie zabráni omylom pri registrácii, pretože ručne registrované vzorky sa nerátajú v pláne medzi vykonané rozbory.
 • Automatizácia plánovania požiadaviek (#1620)
  V ročnom pláne bola dopracovaná možnosť automatického generovania požiadaviek podľa zásobovaných oblastí. Detailný popis tejto funkcionality nájdete v Nápovede Detailnejšie informácie si môžete prečítať v nápovede.
 • TMR počty vzoriek + nový filter (#1540)
  V rozšírenom hodnotení vzoriek bola doplnená možnosť načítavať iba závadné vzorky. Detailnejšie informácie si môžete prečítať v nápovede.
 • Súkromné záznamy (#1578)
  V niektorých tabuľkách (momentálne je to povolené pre normy) je možné pridávať tzv. súkromné záznamy. Tieto môže pridávať aj užívateľ, ktorý nemá v danom formulári právo pridať záznam. Umožňuje to napr. pridávať si normy (fiktívne) a takto modelovať hodnotenie vzoriek. Viac o tejto funkcionalite sa dočítate tu wiki: súkromné záznamy
 • Rozdelenie do prevádzok (#1577)
  V module TMR bolo doplnené rozdelenie plánov do jednotlivých prevádzok.

všeobecné:

 • Opakovany import poziadaviek z inych planov. (#1420)
  V ročnom pláne MENU / TMR / Ročný plán / Programy požiadaviek kontroly kvality vody je možné na pravý klik opakovane pridávať požiadavky z iného programu. Takže je možné mať nejaké tzv "virtuálne" programy (napr. neaktuálne) a každý rok robiť nový program ľubovoľnou ich kombináciou bez nutnosti zakladať požiadavky ručne každý rok.
 • Netlačiť neaktuálne nam. hodnoty v hromadnej tlači (#1532)
  V činnosti MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia je možné nastaviť, aby sa v protokole netlačili namerané hodnoty, ktoré sú označené ako neaktuálne. Týka sa to tlače aj hromadnej tlače. Detailnejšie informácie si môžete prečítať v nápovede.
 • Hromadná archivácia (#1663)
  Na všetkých miestach v Previse, kde sa používa hromadná archivácia je možnosť archivovať do rpa a pdf súborov. Pri automatickej tlači protokolov sa archivuje do pdf ak si to užívateľ nastaví v MENU / Nastavenia / Nastavenia programu, na stránke Automatické archivovanie reportov.
 • Parametre reportu - predvolenie sady (#1329)
  V časti MENU / Nastavania / Nastavenia programu je možné si nastaviť predvolenú sadu parametrov pred tlačou reportu. Toto nastavenie súvisí so zobrazovaním možností pred tlačou akreditovaného protokolu (nastavuje sa tiež cez MENU / Nastavania / Nastavenia programu, údaj sa volá umožniť tlač protokolu o skúške bez vybraných objektov) Detailnejšie informácie si môžete prečítať v nápovede.
 • Bankovy ucet - IBAN (#1701)
  V údajoch o organizácii je možné zadať IBAN v novom tvare.
 • Kopírovanie užívateľov (#686)
  V činnosti MENU / Administrácia / Bezpečnosť / Kopírovanie užívateľov bola pridaná možnosť prepísania predvoleného pracovníka v metódach, namiesto pôvodného pracovníka.
 • Zadávanie prevádzkových údajov (#1484)
  Zadávanie prevádzkových údajov v tabuľkovej oprave pomocou súčtu, ktorý sa rozpočíta do jednotlivých dní.
 • Umozniť zmenu hesla členovi role SysAdmin (#1472)
  Konto da a užívateľ role SysAdmin môže zmeniť zabudnuté heslo užívateľovi cez MENU/Nastavenia/Zmena hesla aj bez znalosti pôvodného hesla.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)