Projekt

Všeobecné

Profil

cbFilter

Filtračné combo (výberový zoznam)

Filtračné combo, teda výberový zoznam viacerých položiek sa používa na filtrovanie záznamov. Často je v programe viacero filtrovacích prvkov pod sebou, vtedy okrem hlavnej tabuľky sa môžu tieto comba filtrovať aj medzi sebou, ak existuje medzi nimi závislosť. Napríklad v číselníku vodovodov (MENU / Spoločné číselníky / Organizačné začlenenie / Vodovody) máme filtračné combo prevádzka, pod ním vodovod. Hlavná tabuľka je tu Lokality. Výberom prevádzky sa prefiltrujú vodovody (2. filtracne combo) a taktiež lokality (hlavna tabulka).

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)