Projekt

Všeobecné

Profil

Definícia automatického kopírovania

V tomto formulári je možnosť definovať predpis pre automatické kopírovanie definovaných údajov z jednej tabuľky do vybraných údajov druhej v module Mpevo. Definujú sa dvojice tabuliek a dvojice údajov pre kopírovanie.

Definovanie pre automatické kopírovanie sa vykoná nasledovne:

  • klik na zelený krížik pre nový záznam
  • výber zdrojovej a koncovej tabulky zo zoznamu tabuliek
  • klik na pridanie záznamu v ľavej tabuľke pre definovanie zdrojového a koncového stĺpca (napr. dĺžka kanalizačnej siete, dĺžka stokovej siete)
  • klik na pridanie záznamu v pravej tabuľke pre definovanie zdrojového objektu a koncového objektu (konkrétny objekt, napr. kanalizácia Bardejov, stoková sieť Bardejov)
  • - klik na ikonu diskety pre zápis.

Tieto definície sposobia, že pri zápise údaja do zdrojového stĺpca zdrojového objektu dojde k automatickému prepisu do koncového stĺpca koncového objektu.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)