Projekt

Všeobecné

Profil

Laboratóriá

V laboratóriách sa vykonávajú analýzy prijatých vzoriek pitnej vody, odpadovej vody, kalu a plynu. Previs umožňuje evidenciu vzoriek podľa laboratórií, kde boli analýzy vzoriek vykonané.

Výsledky analýz poskytuje laboratórium buď priamo odbjednávateľovi (v prípade cudzích objednávok) alebo zložkám organizácie, ktoré sú zodpovedné za hodnotenie kvality vody v odberných miestach, v kanalizačných výustiach, v ČOV, v úpravniach vody. Ďalej umožňuje vykonávanie analýz vzoriek producentov vody, výsledky ktorých spracúva oddelenie pre sledovanie vypúšťania vody od producnetov.

Údaje o laboratóriách sú využívané v hláseniach.

Laboratóriá nie sú zaradené do prevádzok, sú začlenené priamo pod vedenie vodárenskej spoločnosti.
Laboratóriá sa v Previse využívajú na filtrovanie alebo výbery, čo umožňuje prezentovať rozbory za vybrané laboratórium. Výkony za rozbory je možné prezentovať aj za jednotlivé laboratóriá.

Číslovanie vzoriek sa v systéme Previs vykonáva v rámci laboratória a roku od jednotky vzostupne.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)