Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník lokalít

  • Lokalita musí byť zaradená do existujúceho vodovodu.
  • Využíva sa na rozdelenie vodovodov na menšie úseky.
  • Každé odberné miesto alebo vodárenský zdroj musí byť zaradený do nejakej existujúcej lokality.
  • Lokalita môže byť aktuálna / neaktuálna. Podľa toho sa zobrazuje/nezobrazuje v evidencii údajov.
  • Lokality sa využívajú vo výstupoch na triedenie a sumarizáciu údajov za lokality (podobne ako za vodovody).

V module Odbery má lokalita zvláštny význam pre VZ typu združený odber, kde združený odber musí tvoriť samostatnú lokalitu.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)