Projekt

Všeobecné

Profil

Aktuálnosť odberných miest ČOV a ÚV

V tomto formulári je možnosť meniť príznak aktuálnosti Odberného miesta ČOV / Technologického objektu ÚV.
Táto nápoveda platí pre 2 formuláre, a to pre zmenu príznaku aktuálnosti pre:
 • vybrané Odberné miesta ČOV
 • vybrané Technologické objekty ÚV.

Postup označenia neaktuálnosti / aktuálnosti Odberného miesta ČOV / Technologického objektu ÚV:

1/ ČOV
 • v ľavom výberovom zozname vybrať ČOV
 • v pravom výberovom zozname vybrať Odberné miesto na vybranej ČOV, v ponuke sú len Odberné miesta definované pre danú ČOV v skladbe ČOV
 • klik na ikonu ceruzky (režim editácie) na hornom paneli nástrojov
 • odškrtnúť/ zaškrtnúť políčko: Odberné miesto je aktuálne
2/ ÚV
 • v ľavom výberovom zozname vybrať ÚV
 • v pravom výberovom zozname vybrať Technologický objekt ÚV vybranej ÚV, v ponuke sú len Technologické objekty definované pre danú ÚV v skladbe ÚV
 • klik na ikonu ceruzky (režim editácie) na hornom paneli nástrojov
 • odškrtnúť/ zaškrtnúť políčko: Technologický objekt ÚV je aktuálny
Previs umožňuje zobrazenie:
 • len aktuálnych záznamov
 • len neaktuálnych záznamov
 • aktuálnych aj neaktuálnych záznamov
kliknutím na ozubené koliečko vpravo hore. Nastavenie zobrazenia je na hornom paneli nástrojov, kde sa zobrazuje:
 • (A) - len aktuálne záznamy
 • (N) - len neaktuálne záznamy
 • (A+N) - aktuálne aj neaktuálne záznamy
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)