Projekt

Všeobecné

Profil

Výpočtové parametre ČOV

V tejto voľbe je potrebné definovať všetky výpočtové parametre, ktoré sú využívané vo výpočtových vzorcoch v hodnotení ČOV.<br>
<br>
Povinné údaje pre vyplnenie:<br>
- názov výpočtového parametra, musí byť jednojednoznačný<br>
- treba vybrať odberné miesto ČOV<br>
- klik na okienko s bodkami, ktoré sa nachádza vpravo od Skratky<br>
- Po kliku sa objaví text Premenné a následne je potrebné zvoliť:<br>
- nam. údaje ČOV<br>
- matrica odp. voda<br>
- matrica kal<br>
- matrica plyn<br>
- ďalej nasleduje ponuka ukazovateľov vo vybranej matrici<br>
- prev. údaje ČOV<br>
- nasleduje ponuka prevádzkových vstupov<br>
- parametre ČOV<br>
- nasleduje ponuka parametrov ČOV<br>
<br>
Následne je potrebé vybrať niektorý z údajov (ukazovateľ vo vybranej matrici / prev. vstup / parametere ČOV), program doplní do okienka Skratka symbol pre zvolený výpočtový parameter.<br>
Takto zadefinované výpočtové parametre sú použiteľné v definícii výpočtu vzorcov pre hodnotenie ČOV.<br>

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)