Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník výustov odľahčovacích komor

V tejto voľbe je možnosť zakladať a aktualizovať výusty z odľahčovacích komor (OK).

Pre zaradenie nového výustu z OK je povinne potrebné zadať údaje:
  • vybrať OK
  • zadať Názov výustu k vybranej OK.

Tým, že je výust priradená k OK, zaradenie výustu do prevádzky a strediska je tým jednoznačne dané. Pre zaradený výust z OK je možné vkladať ďlašie údaje o výuste:

  • číslo, dátum a platnosť rozhodnutia, kto rozhodnutie vydal
  • Q24, Qčov, Qodľahčené - údaje z rozhodnutia
  • poloha vypúšťania, plocha povodia, riečny km a režim vyp. diskontinuálne
  • vlastník, prevádzkovateľ a výusť Zbervak - údaje pre export V605
  • príznak - ide do hlásenia určuje, či údaje z tohto výustu pojdu do exportu V605.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)