Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník pozorovacích vrtov

V tejto voľbe je možnosť aktualizácie číselníka pozorovacích vrtov PV.
Výberové zoznamy: Prevádzka, Vodovod, Lokalita a Pozorovací vrt filtrujú výber Pozorovacieho vrtu.

Povinné údaje pre zaradenie PV do číselníka:
 • lokalita
 • názov PV

Vyplnenie ďalších údajov je voliteľné (počet piezometrov,....).

Na stránke Piezometre sa vyplnia údaje o piezometroch:

 • klik na ikonku pridať záznam, pridá do tabuľky riadok pre nový piezometer, údaje:
  • poradie
  • hĺbka v m
  • interval perforácie v m
   • od
   • do
  • odmerný bod m.n.n
 • klik na ikonu červený krížik, vymaže záznam piezometra, na ktorom kurzor stojí.

Na stránkach Mapy a Poznámka je možné vložiť mapy a poznámky.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)