Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník spotrebísk

  • Môže sa využívať u vodárenských zdrojov na evidenciu odberov z VZ za spotrebiská.
  • Jednotlivé spotrebiská sú začlenené do obvodov a obvody do prevádzok.
  • Každý VZ je zaradený do nejakého spotrebiska vo voľbe: PREVIS/MENU/Vodárenské objekty/Vodárenské zdroje. *
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)