Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník typu protokolu

Tento číselník je možné využiť pri registrácii vzoriek pre označenie Typu protokolu. Následne sa Typ protokolu môže tlačiť v Protokole o skúške.
Uvedený číselník si navrhne každá organizácia podľa svojich požiadaviek laboratórií, podľa toho čo je potrebné tlačiť v protokoloch.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)