Projekt

Všeobecné

Profil

Definícia ukazovateľov podľa V605

Ukazovateľ sledovaný podľa V605 - je možné urobiť v nasledovných voľbách:
  • MENU / Mpevo / Príloha č.1 / Verejné vodovody / Definície ukazovateľov podľa 605, t.j. v tomto formlulári alebo
  • MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Kvalita / Ukazovatele
Podľa typu ukazovateľa je v tomto formulári tiež možnosť zaradenia ukazovateľov sledovaných podľa V605 do 3 skupín:
  • biologické
  • mikrobiologické
  • rádiologické.

Pre ukazovatele zaradené do týchto 3 skupín je možnosť vykonať Výpočet údajov o kvalite vody za jednotlivé vodovody, ktoré sa exportujú v rámci kvartálneho exportu V605 z modulu Mpevo.

Výpočet údajov o kvalite vody za jednotlivé vodovody z rozborov nahraných do databázy za príslušný kvartál je možné vykonať vo voľbe:
  • vo voľbe: MENU / Mpevo / Príloha č.1 / Verejné vodovody / Údaje za vodovod kvartálne.

V rámci výpočtu sa vypočítajú počty rozborov a analýz za vodovody za jednotlivé skupiny ukazovateľov sledovaných podľa V605 celkovo a z toho závadných.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)