Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník správcu toku

Je číselník sprácov tokov. Používa sa v evidenčnej karte vodárenského zdroja a v exporte údajov za vodárenské zdroje pre povodia.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)