Projekt

Všeobecné

Profil

Číselník zdrojov podľa ZberVaku

Tento číselník obsahuje zoznam vodárenských zdrojov evidovaných v Zberavku. Kódy pre nové vodárenské zdroje prideľuje Zbervak.
Pri zaradení nového zdroja do databázy PrevIS je potrebné vyplniť aj kód zdroja podľa ZberVak.

Pre VZ s vyplneným kódom sa do Zbervaku exportujú údaje:
  • evidenčnej karty VZ
  • výdatností VZ a
  • mesačných odberov z VZ.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)