Projekt

Všeobecné

Profil

Excel Reports

Rozšírenie Previs Excel Reports slúži na exportovanie dát z Previsu, na základe predom stanovenej šablóny. Šablóny musí pripraviť dodávateľ IS Previs na základe špecifikácie od klienta. Príprava šablón pre Excel Reports sa robí v rámci predplatených hodín SLA. Formulár na export sa nachádza v MENU / TMR / Excel Reports. Dôležitým nastavením je nastavenie cesty pre výsledné hotové exporty a pre šablóny. Tieto nastavenia sa nachádzajú v MENU / Administrácia / Nastavenia / Všeobecné nastavenia. V priečinku pre šablóny sa musí nachádzať aspoň jedna šablóna v formáte Excel (s príponou .xlsm), aby sme na základe nej vedeli vytvoriť report. Ide konkrétne o tieto nastavenia:

  • Serverová cesta k šablónam pre Excel Reports - toto je cesta, kde sa nachádzajú samotné šablóny reportov z pohľadu webovej služby. Čiže bude to lokálna cesta v rámci servera
  • Serverová cesta pre zápis Excel Reports - toto je cesta, kde sa nachádzajú uložia výsledné reporty z pohľadu webovej služby. Čiže bude to lokálna cesta v rámci servera

Okrem týchto nastavení, ktoré platia pre všetkých užívateľov treba ešte nastaviť (každému užívateľovi) cestu, kde nájde výsledný report. Táto cesta sa vypĺňa preto, aby v notifikačnom e-maili mohol byť link na prebratie reportu zo servera. To sa robí v MENU / Nastavenia / Nastavenia programu. Ide konkrétne toto nastavenie:

  • Sieťová cesta k Excel Reportom - toto je cesta, kde sa nachádzajú výsledné reporty na serveri, ale z pohľadu užívateľa, teda pôjde o UNC cestu

Práva pre formulár Excel Reporty

Pre generovanie excel reportov je potrebné mať nastavené právo tlačiť.
Pre editovanie značiek reportov je potrebné mať nastavené právo meniť záznamy.

Nastavovanie práv sa vykonáva jednotlivo za užívateľa v MENU / Administrácia / Bezpečnosť / Prístupové práva pre formuláre / Podľa užívateľa alebo hromadne pre viacerých uživateľov pomocou aplikačnej role v MENU / Administrácia / Bezpečnosť / Prístupové práva pre formuláre / odľa aplikačnej role.

Generovanie excel reportu

Po správnom vyplnení a nastavení práv si otvoríme samotný formulár na vytvorenie reportu, vyberieme si zostavu na základe ktorej bude vykonaný report a klikneme na genenerovať.

Po kliknutí na generovať, sa nám zobrazí dodatočné okno, kde si potrebuejeme nastaviť parametre zadefinované v šablóne, ako vidíme na obrázku:

Následne klikneme na generovať, a výsledná zostava sa nám vygeneruje do nastaveného priečinku. V závislosti od zložitosti formulára môže generovanie trvať niekolko sekúnd, až minút. Po vytvorení samotného vygenerovaného súboru príde užívateľovi notifikačný e-mail

Editovanie značiek Excel reportu

Vo formulári Nastavenia parametrov exportu máte možnosť nastaviť text v hlavičke a v pätičke excel reportu.

Po kliknutí na Editovať značky reportu sa vám zobrazí okno Úprava značiek reportu.
Pre zobrazenie tohto okna musíte mať nastavené dostatočné práva na Editovanie záznamov vo formulári MENU / TMR / Excel Reports / Excel Reporty / Excel Reports.
Práva pre daný formulár sa nastavujú resp. overujú vo formulári MENU / Administrácia / Bezpečnosť / Prístupové práva pre formuláre / Podľa aplikačnej role alebo MENU / Administrácia / Bezpečnosť / Prístupové práva pre formuláre / Podľa užívateľa.

Po zadaní značky pre hlavičku reportu stlačte OK.

Po vygenerovaní reportu sa zobrazí text v hlavičke reportu.

2.png Zobraziť (35.6 KB) Černý Martin, 20.05.2020 10:20

3.png Zobraziť (11.9 KB) Černý Martin, 20.05.2020 10:20

1.png Zobraziť (125 KB) Černý Martin, 20.05.2020 10:30

4.png Zobraziť (93.7 KB) Černý Martin, 20.05.2020 10:30

novyVzhladfrmParameterList1.png Zobraziť (14 KB) Bachar Samuel, 19.05.2022 20:42

zadavanieTextuPreHlavicku.png Zobraziť (5.38 KB) Bachar Samuel, 19.05.2022 20:53

nastavenieParamGenerovanie.png Zobraziť (14.5 KB) Bachar Samuel, 19.05.2022 21:22

navolenieZostavy.png Zobraziť (11.5 KB) Bachar Samuel, 19.05.2022 21:22

zadavanieTextuPreHlavicku.png Zobraziť (5.38 KB) Bachar Samuel, 19.05.2022 21:22

znackaVHlavicke.png Zobraziť (19.7 KB) Bachar Samuel, 19.05.2022 21:22

prist_prava.png Zobraziť (30.6 KB) Bachar Samuel, 02.07.2022 23:35

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)