Projekt

Všeobecné

Profil

ReportToolStripNew

Hlavný panel nástrojov formulára

1 - prvý záznam
2 - predošlí záznam
3 - aktuálny záznam / všetky záznamy vyhovujúce filtru
4 - nasledujúci záznam
5 - posledný záznam
6 - nový záznam pre hlavnú tabuľku
7 - vstup do režimu editácie - editovať aktuálny záznam je možný iba v režime editácie
8 - zmazať aktuálny záznam hlavnej tabuľky
9 - prehľad záznamov hlavnej tabuľky v tabuľkovej forme
10 - filter
11 - tlač
12 - hromadná tlač
13 - hromadná archivácia
14 - predvolené údaje - dajú sa použiť aby pri založení nového záznamu pomocou 6 bola niektorá hodnota predvolená, napr. dispečer je najčastejšie nejaký tak sa dá predvoliť
15 - zobraziť iba aktuálne záznamy
16 - zobraziť iba neaktuálne záznamy
17 - zobraziť všetky záznamy
18 - člen role admin vie cez toto meniť práva pre tento form
19 - možnosť vytvárania súkromných záznam, umožnuje to velmi málo formov, napr. normy
20 - znovu načítať dáta z databázy (napríklad ak ich kolega práve teraz zmenil, vieme si ich znovu načítať)


toto je stav v režime editácie
51 - uložiť zmeny
52 - zrušiť zmeny a znovu načítať aktuálny záznam
53 - oznam o tom či editujem aktuálny záznam alebo pridávam nový záznam

reporttoolstrip.png Zobraziť (47.2 KB) Lachký Jakub, 17.03.2017 09:52

reporttoolstrip2.png Zobraziť (23.7 KB) Lachký Jakub, 17.03.2017 09:52

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)