Projekt

Všeobecné

Profil

Ročné programy požiadaviek na kontrolu kvality vody

Táto činnosť umožňuje prehľadné plánovanie odberov vzoriek pitnej a odpadovej vody. Taktiež slúži na kontrolu plnenia plánu.

Kópia celého programu na budúci rok sa robí v 4 krokoch:

  1. vytvorenie nového (prázdneho) programu tlačidlom plus (uložiť)
  2. nastavanie sa na tento novovytvorený (prázdny) program
  3. skopírovanie odberných miest z iného programu (z minulého roka) sa urobí na pravý klik výberom možnosti Pridať požiadavky z iného programu. Táto činnosť môže trvať aj niekoľko minút v závislosti od počtu kopírovaných požiadaviek.
  4. v predošlom bode sa vytvoria požiadavky, ale tieto neobsahujú konkrétne dátumy odberov. Vloženie dátumov odberov sa urobí na pravý klik výberom možnosti Nanovo vytvoriť navrhované dátumy odberov pre tento program. Táto činnosť môže trvať aj niekoľko minút v závislosti od počtu kopírovaných požiadaviek. Dátumy odberov sa vložia rovnomerne na obdobie roka v požadovanom počte.

Ad Hoc plány

Ak označíte plán ako ad hoc, znamená to, že do neho pribúdajú požiadavky priebežne počas roka (napr. reklamácie). Potom v týždennom resp. mesačnom pláne pri štarte bude užívateľ notifikovaný ohľadom počtu nenaplánovaných odberov z ad hoc plánov.

Farebné značky

  • vytvorenie novej značky sa robí cez tlačidlo nová značka
  • označovanie riadkov konkrétnou značkou sa aktivuje aj deaktivuje jednoducho cez ľavý klik
  • aktivovanie aj deaktivovanie filtra požiadaviek pre konkrétnu značku sa robí cez CTRL+ľavý klik na príslušnú značku. Je možné zakliknúť aj viac značiek súčasne, vtedy systém zobrazí požiadavky, ktoré majú definovanú aspoň jednu zo zvolených značiek. Že je pre značku aktivovaný filter je vidno podľa toho, že aktívne filtrujúca značka je orámovaná a nemá podklad podfarbený svojou farbou.
  • zmazanie značky sa robí pravým klikom na príslušnú značku
  • kliknutím na záhlavie stĺpca pre konkrétnu značku sa požiadavky zoradia podľa kódov značiek, teda podľa farby
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)