Projekt

Všeobecné

Profil

Import rozborov - základné nastavenia

Základné nastavenia, určujú, či sa má prebrať presné číslo vzorky a dátum z importu. Odporúčame zvoliť možnosť presného importu, nakoľko v druhom prípade sa môže stať, že importom vzniknú duplicitné protokoly.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)