Projekt

Všeobecné

Profil

Nahrávanie meradiel pre vodomery a elektromery pre ÚV

V tejto činnosti je možnosť priradenia meradiel k jednotlivým prevádzkovým vstupom pre úpravne vody.

Pre vybranú úpravňu vody sa vo výberovom zozname pre výber Prevádzkového vstupu ponúkajú všetky prevádzkové vstupy Typu Vodomer a Elektromer, ktoré sú pre túto ÚV definované v skladbe ÚV.

Pre jednotlivé prevádzkové vstupy typu Vodomer a Elektromer sa vo výberovom zozname Meradlo vyberie príslušné meradlo. Vo výberovom zozname pre výber Meradla sa ponúkajú všetky meradlá, ktoré sa používajú v príslušnej prevádzke. Pre každé meradlo je potrebné zadať dátum platnosti "od". Dátum platnosti "do" sa automaticky vyplní pri výbere ďalšieho meradla pre príslušný prevádzkový vstup.

Jedno meradlo môže byť priradené aj viacerým prevádzkovým vstupom.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)