Projekt

Všeobecné

Profil

Automatický návrh požiadaviek pre úpravne vôd

Táto činnosť umožňuje automatické generovanie požiadaviek ročného plánu pre úpravne vôd. Aby bolo možné generovať požiadavky treba mať splnené niektoré podmienky:

Podmienky a úvodné nastavenia

  1. definovanie minimálnych, úplných a technologických skupín ukazovateľov cez MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Kvalita / Skupiny ukazovateľov, tu je taktiež možné použiť hromadné priradenie cez MENU / TMR / Úvodné nastavenia / Hromadné nastavenie typov skupín ukazovateľov
  2. definovanie dní, v ktorých sa odoberajú vzorky v MENU / TMR / Týždenný plán / Vzorkovacie dni
  3. vyplnené definície pre delenie úplných rozborov do viac laboratórií v MENU / TMR / Úvodné nastavenia / Rozdelenie úplných rozborov
  4. vyplnené tabuľky podľa normy v MENU / TMR / Úvodné nastavenia / Limity pre výpočet počtu rozborov pre zásobované oblasti (tieto sú predvyplnené updatom Previsu)

Postup

Najskôr treba založiť program, napr. PPKKV 2019. V rámci existujúceho programu stlačíme tlačidlo Pridať požiadavky/Automaticky pre úpravne vôd:

Oproti plánu pre pitnú vodu v prípade úpravní netreba odberné miesta zaraďovať do typu programu, automaticky sa všetky ponúkajú. Po výbere úpravne vody v hornej časti sa nám ponúknu jej chemické odberné miesta. Návrh počtu odberov sa robí pre konkrétne chemické odberné miesto, teda pre jeden riadok. Stlačíme Navrhnúť počty odberov podľa normy pre aktuálny riadok a v okne, ktoré sa nám zobrazí vyplníme, podľa ktorej tabuľky z normy chceme vypočítať počet vzoriek.

Keď dáme OK, počty sa zapíšu do daného riadku. Následne treba vyplniť, ktoré laboratórium má ktoré odbery vykonať a v akom rozsahu. Potom už môžeme dať ďalej. Na ďalšej stránke klikneme Navrhnúť odbery. Rozloženie odberov v roku a delenie úplných odberov je riešené rovnako, ako v prípade pitnej vody.

Ak sa potom použije zadefinovaná kombinácia prevádzky okrem základnej požiadavky budú vytvorené aj podradené požiadavky. V registrácii vzoriek sa potom ponúkajú na registráciu tieto podradené požiadavky, ale v pláne vidíme celkové plnenie tej nadradenej, ktorá je požadovaná vyhláškou.

tmr-uv-00.jpg Zobraziť (304 KB) Černý Martin, 08.02.2017 10:32

tmr-uv-01.JPG Zobraziť (323 KB) Černý Martin, 08.02.2017 10:32

tmr-uv-02.JPG Zobraziť (324 KB) Černý Martin, 08.02.2017 10:32

2-Limity.PNG Zobraziť (34 KB) Zajac Michal, 30.08.2018 09:50

3-Rozdelenie.PNG Zobraziť (31.5 KB) Zajac Michal, 30.08.2018 09:50

4-Pridat.PNG Zobraziť (67.7 KB) Zajac Michal, 30.08.2018 09:50

5-Vyber.PNG Zobraziť (54.5 KB) Zajac Michal, 30.08.2018 09:50

6-Navrh.PNG Zobraziť (58.4 KB) Zajac Michal, 30.08.2018 09:50

7-SkupUkaz.PNG Zobraziť (53.4 KB) Zajac Michal, 30.08.2018 09:50

8-Schvalenie.PNG Zobraziť (56.6 KB) Zajac Michal, 30.08.2018 09:50

9-Result.PNG Zobraziť (79 KB) Zajac Michal, 30.08.2018 09:50

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)