Projekt

Všeobecné

Profil

Ročné údaje ČOV pre Zbervak

V tomto formulári je možnosť zadávať ročné údaje kalov pre jednotlivé ČOV.

Založenie nových záznamov pre ČOV za vybraný rok.
  • založenie nového záznamu pre kažú ČOV za príslušný rok - kliknutím na ikonu zeleného krížika na hornej lište
  • pre existujúci záznam je možné vyplniť údaje za vybranú ČOV a zvolený rok
Aktualizácia existujúcich záznamov pre ČOV za vybraný rok.
  • výberové zoznamy pre Prevádzku, Stredisko a ČOV umožnia výber existujúceho záznamu pre ČOV
  • pre existujúci záznam je možné vyplniť údaje za vybranú ČOV a zvolený rok.
Ročné údaje ČOV:
  • Na 1. stránke sú údaje jednotlivých množstiev kalov v t/rok
  • na 2. stránke sú ukazovatele kalov v mg/kg a ďalšie ukazovatele v KTJ/g.

Uvedené ročné údaje sú požadované ZberVakom. Pri ročnom exporte V605 z Labodu sa exportujú tieto údaje do xml súborov pre každú ČOV, ktorá má vyplnený kód ČOV podľa ZberVak v evidenčnej karte ČOV.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)