Projekt

Všeobecné

Profil

Príloha č. 2 Vk - tabuľková oprava

V tomto formulári je možnosť aktualizácie údajov kanalizácií pre vybrané okresy prevádzkovateľa tabuľkovou formou.

Postup práce:
 • výber prevádzkovateľa - doležitá činnosť pred začiatkom aktualizácie údajov
 • voľba roku
 • výber okresov prevádzkovateľa zaškrtávacím sposobom, 2 voľby výberu okresov:
  • zobraziť iba okresy za vybraného prevádzkovateľa, čo majú vyplnené údaje za prevádzkovateľa a okres
  • zobraziť všetky predvolené okresy
 • klik na stránku Údaje zobrazí údaje o kanalizáciách v tvare tabuľky s možnosťou aktualizácie. V jednom riadku sú údaje za okres. Naspodu tabuľky je sumár za všetky okresy
 • zápis údajov do databázy

Kraj može slúžiť na filtráciu okresov.
Voľba: vymeniť riadky a stĺpce tabuľky umožňuje aktualizáciu údajov v obrátenej tabuľke.

V tejto voľbe je možnosť:
 • aktualizácie existujúcich záznamov
 • vkladanie nových záznamov za okres prevádzkovateľa a rok
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)