Projekt

Všeobecné

Profil

Príloha č. 1 Údaje za aglomeráciu - tabuľková oprava

V tomto formulári je možnosť aktualizácie údajov za aglomerácie pre export V605 tabuľkovou formou.

Postup práce:
 • výber prevádzky
 • voľba roku
 • výber aglomerácií Zbervak zaškrtávacím sposobom, 2 voľby výberu:
  • zobraziť iba aglomerácie, čo majú vyplnené údaje pre daný rok a danú prevádzku
  • zobraziť všetky aglomerácie
 • klik na stránku Údaje zobrazí údaje o aglomeráciách v tvare tabuľky s možnosťou aktualizácie. V jednom riadku sú údaje za aglomeráciu. Naspodu tabuľky je sumár za všetky aglomerácie. V tabuľke je potrebné vyplniť pre každú aglomeráciu aj Vlastníka a Prevádzkovateľa Zbervak, to sú povinné údaje pre export V605
 • zápis údajov do databázy

Kraj a okres možu slúžiť na filtráciu aglomerácií pri výbere z číselníka aglomerácií Zbervak
Voľba: vymeniť riadky a stĺpce tabuľky umožňuje aktualizáciu údajov v obrátenej tabuľke.

V tejto voľbe je možnosť:
 • aktualizácie existujúcich záznamov
 • vkladanie nových záznamov pre aglomeráciu a rok
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)