Projekt

Všeobecné

Profil

Verejné vodovody jednotlivo za kvartál - údaje za vodovod

V tejto činnosti sa evidujú údaje za vodovod, ktoré sa zasielajú kvartálne do ZberVaku.

Po štarte formulára:

 • Prevádzka je v ľavom hornom rohu, v ponuke sú prevádzky podľa pridelenej role užívateľa (všetky prevádzky alebo len užívateľovi pridelená prevádzka
 • Kraj a Okres filtračné výberové zoznamy v pravom hornom rohu, ktoré filtrujú výber Vodovodu z číselníka vodovodov Zbervak. Tieto filtračné zoznamy nemusia správne fungovať, lebo závisia od vyplnenosti údajov Kraj a Okres v číselníku vodovodov Zbervak, kde nie sú ako povinné údaje. Ich použitím nemusí užívateľ dostať správnu ponuku vodovodov
 • Vodovod-Zbervak ponúka výber Vodovodov pre zvolenú Prevádzku, ktoré majú v danom roku záznam
 • Rok a kvartál - podľa VÚVH treba vypĺňať údaje do štvrtého kvartálu daného roku
 • voľba režimu práce:
  • (.) zobraziť iba vodovody, ktoré majú vyplnené údaje pre daný kvartál a danú prevádzku, implicitne nastavený režim
  • ( ) zobraziť všetky vodovody. Tento režim sa použije v prípade zaradenia nového záznamu pre nový vodovod vo vybranom kvartáli. V číselníku vodovodov ZberVak je potrebné vybrať príslušný vodovod.

Postup práce

Postup vypĺňania údajov pre existujúce záznamy Vodovod-kvartál:

 • výber prevádzky
 • voľba roku a kvartálu
 • výber vodovodu, v okne pre výber Vodovodu sa zobrazia vodovody, ktoré majú záznam v danom kvartáli
 • klik na ikonu ceruzky pre editáciu záznamu Vodovod-kvartál
 • aktualizácia údaje pre vybraný vodovod a kvartál na jednotlivých stránkach: TÚ vv1, TÚ vv2, atď., ktoré obsahujú údaje na vyplnenie
 • klik na ikonu diskety pre zápis údajov za Vodovod-kvartál.
Zaškrtávacie okienko zobrazovať záznam z minulého kvartálu ( nie roku) umožňuje:
 • zaškrtnuté, vedľa údajov aktuálneho kvartálu sa zobrazujú údaje predchádzajúceho kvartálu
 • nezaškrtnuté, vedľa údajov aktuálneho kvartálu sa zobrazujú údaje rovnakého kvartálu predchádzajúceho roku

Doplnenie nového záznamu pre Vodovod-kvartál

 • zmeniť režim práce, zvoliť:
  • ( ) zobraziť všetky vodovody
 • Vodovod-Zbervak - v ponuke sú všetky vodovody z číselníka Vodovody-Zbervak. Treba vybrať odpovedajúci kód v číselníku vodovodov ZberVak
 • klik na hornej lište na ikonu pridať nový záznam
 • vyplniť údaje pre nový Vodovod-kvartál
 • zápis - klik na ikonu diskety pre zápis vykoná zápis záznamu pre vybraný vodovod a kvartál do databázy. Potom už sa tento vodovod ponúka pre výber v režime práce: "zobraziť iba vodovody, ktoré majú vyplnené údaje pre daný kvartál a danú prevádzku"
Výmaz záznamu za Vodovod-kvartál
 • nastaviť sa na záznam Vodovod-kvartál, ktorý sa má vymazať
 • klik na hornej lište na ikonu zmazať aktuálny záznam
 • ak ste v režime "zobraziť všetky vodovody", ostanete stáť na zmazanom zázname, že sa zmazal je vidno podľa toho že svieti "pridať nový záznam" a nie "editovať aktuálny záznam"

Pre každý záznam Vodovod-kvartál je okrem Prevádzky povinné vyplnenie údajov: Prevádzkovateľ a Vlastník podľa Zbervak. Vo výberovom zozname pre výber prevádzkovateľa a vlastníka sa nachádzajú:

 • vodárenské spoločnosti - začínajú znakom "1"
 • obce - začínajú znakom "2"
 • iný

Prepis údajov do nového kvartálu:

 1. treba sa nastaviť na kvartál, pre ktorý sa majú údaje nahrávať
 2. klik na text "Prepísať údaje z minulého kvartálu - všetky vodovody". Program položí otázku, či majú prepísať údaje z predchádzajúceho kvartálu. Po odsúhlasení dojde k prepisu údajov pre všetky vodovody na všetkých stránkach tohto formulára. V aktuálnom kvartáli sa objavia údaje z predchádzajúceho kvartálu, ktoré sú pripravené na aktualizáciu
 3. po skopírovaní údajov z predchádzajúceho kvartálu je možné začať opravovať údaje pre ďalší kvartál
 4. pri kopírovaní údajov z minulého kvartálu sa zohľadňuje rola užívateľa. Dôjde k skopírovaniu údajov
  • za prevádzku užívateľa, ak je užívateľ role prevádzky
  • za všetky prevádzky, ak je užívateľ role GR

Výpočet

Výpočet údajov o kvalite vody za jednotlivé vodovody je možné vykonať z údajov rozborov nahraných v databáze na stránke TÚvv3. Pre výpočet týchto údajov je potrebné zaradenie ukazovateľov kvality vody sledovaných v rámci V605 do skupín sledovaných v rámci V605:
 • biologické ukazovatele
 • mikrobiologické ukazovatele
 • rádiologické ukazovatele.

To sa vykoná vo voľbe: MENU / Mpevo / Príloha č.1 / Verejné vodovody / Definície ukazovateľov podľa 605, vybraním Typu ukazovateľa.

Definovanie, či je ukazovateľ sledovaný v rámci V605 sa nastavuje vo voľbách:
 • MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Kvalita / Ukazovatele, príznakom: Ukazovateľ sledovaný podľa V605
 • MENU / Mpevo / Príloha č.1 / Verejné vodovody / Definície ukazovateľov podľa 605.

Vypočítané údaje za vodovody sa uložia do databázy a exportujú sa v rámci kvartálneho exportu V605 z modulu Mpevo:

 • 1006 - počet protokolov, ktoré obsahujú aspoň jeden ukazovateľ sledovaný podľa V605
 • 1007 - počet nameraných hodnôt (analýz) ukazovateľov sledovaných podľa V605
 • 1007a - počet nameraných hodnôt (analýz) mikrobiologických ukazovateľov sledovaných podľa V605
 • 1007b - počet nameraných hodnôt (analýz) biologických ukazovateľov sledovaných podľa V605
 • 1007c - počet nameraných hodnôt (analýz) rádiologických ukazovateľov sledovaných podľa V605
 • 1008 - počet protokolov, v ktorých aspoň jeden ukazovateľ sledovaný podľa V605 má prekročenie limitu podľa normy definovanej v Previs/MENU/Administrácia/Všeobecné nastavenia programu na podstránke Definície/V605

Výstupy

 • výstup za všetky vodovody - ikona tlače. Údaje o jednom vodovode sú v jednom stĺpci, v poslednom stĺpci je sumár za všetky vodovody
 • výstup za vybrané vodovody - ikona tlače
 • zobrazenie údajov za vodovody v tabuľkovej forme - ikona lupy
 • export údajov V605 za vodovody za kvartál pre Zbervak sa vykoná vo voľbe: MENU / Vyhláška č.605 / Export v rámci kvartálneho exportu z modulu Mpevo.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)