Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad o výmerách ochranných pásiem VZ

Prehľad o výmerách ochranných pásiem VZ je možné vyhotoviť za vybrané zdroje.

Výber zdrojov pre výstup sa vykoná:

 • pomocou výberových zoznamov pre Prevádzku, Vodovod, Lokalitu, Vodárenský zdroj
 • zaškrtávacím spôsobom v tabuľke
 • použitím filtra (lievik vľavo hore). Pomocou filtra je možné si zvoliť ďalšie kritériá výberu, napr. výber zdrojov
  • bez PO (bez prevzanej a odovzdanej vody)
  • vrátane PO.

Vo výstupe sa zobrazia:

 • údaje o každom vodárenskom zdroji v 1 riadku:
  • názov vodovodu, lokality, zdroja
  • druh VZ
  • bilančná kapacita VZ
  • údaje o OP I.st. (výmera v m2 celkom, z toho vysporiadané), číslo a dátum rozhodnutia
  • druh pôdneho fondu
  • údaje o OP II.st. (výmera v ha celkom, vnútorná, vonkajšia), číslo a dátum rozhodnutia
  • údaje o OP III.st. (výmera v ha), číslo a dátum rozhodnutia
  • poznámka
 • súčty ochranných pásiem za jednotlivé vodovody.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)