Projekt

Všeobecné

Profil

Odbery z PZ a PV za prevádzky / okresy

Skutočné a predpokladané odbery z podzemných a povrchových zdrojov za vybrané prevádzky (okresy) za vybraný rokje možné prezentovať v tejto voľbe.

V ponuke sú 2 verzie výstupu:

  • za prevádzky
  • za okresy

Výber zdrojov

  • výber prevádzok (okresov) sa vykoná v tabuľke zaškrtávacím sposobom, tento výber filtruje zdroje
  • pomocou filtra (vľavo hore) je možné zvoliť ďalšie kritériá výberu zdrojov.

Vo výstupe sa zobrazujú pre každú vybranú prevádzku / okres nasledovné údaje:

  • názov prevádzky / okresu
  • skutočné odbery za PZ, PV a spolu za zvolený rok v tis.m3 a v tis.Eur
  • plánované odbery za PZ, PV a spolu na budúci rok v tis.m3 a v tis.Eur
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)