Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad odberov v povodí

Mesačné odbery z povrchových zdrojov vo vybranom povodí za zvolený rok je možné prezentovať v tomto formulári.

V ponuke sú 2 verzie výstupu:

  • za prevádzky
  • za okresy
Po štarte formulára je potrebné zvoliť:
  • prevádzky (okresy) - vyberú sa v tabuľke zaškrtávacím sposobom, vybrané prevádzky (okresy) filtrujú zdroje
  • zdroje - použitím filtra (vľavo hore) je možné zvoliť ďalšie kritériá výberu zdrojov
  • povodie - vo výberovom zozname pre povodie

Vo výstupe sa zobrazujú za jednotlivé toky nasledovné údaje:

  • skratka prevádzky (okresu)
  • mesačné odbery a sumár za zvolený rok
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)