Projekt

Všeobecné

Profil

Hlásenie o začatí odberu podzemných vôd na SHMÚ

Po začatí odberov z podzemného vodárenského zdroja je potrebné vyhotoviť a zaslať Hlásenie o začatí odberu podzemných vôd na SHMÚ.

Na výber zdroja slúžia 4 filtračné výberové zoznamy (Prevádzka, Vodovod, Lokalita, Zdroj). V ponuke výberu zdroja sú len zdroje podzemnej vody.

Pre vybraný zdroj sa zobrazia niektoré údaje z evidenčnej karty VZ. Sú to najmä:

  • údaje z Vodoprávneho rozhodnutia a
  • Údaje o záverečnej správe.

Vodohospodárske rozhodnutie, hľadá program v evidenčnej karte zdroja podľa nasledovných reťazcov:

  1. 364/2004 §21
  2. 184/2002 §13
  3. 138/73 §8

Na základe zaslaného hlásenia o začatí odoberania vody z podzemného zdroja zašle SHMÚ pridelený Číselný kód odberu (Kód hydrofondu SHMÚ). Po jeho zaslaní na vodárenskú spoločnosť vzniká povinnosť zasielania ročného hlásenia o uskutočnených odberoch z podzemného VZ na SHMÚ.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)