Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad počtu zdrojov

V tejto činnosti je možné prezentovať počet zdrojov za vybrané prevádzky / okresy

Počet zdrojov za jednotlivé prevádzky / okresy sa zobrazuje v členení na:
  • PZ
  • PV a
  • polu PZ + PV

Počty PZ sa zobrazujú v členení na:

  • pramene
  • studne vŕtané a kopané
  • artézske studne
  • PZ spolu

počty PV sa zobrazujú v členení na :

  • toky
  • nádrže
  • PV spolu.

Združené odbery, ani prevzaná a odovzdaná voda sa do počtu zdrojov nezapočítavajú.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)