Projekt

Všeobecné

Profil

Počet zdrojov za objekt

V tejto činnosti je možné prezentovať počet zdrojov za vybraný objekt:

- za lokalitu, vodovod, prevádzku
- okres, spoločnosť, kraj
- obvod, spotrebisko.

Počet zdrojov za vybraný objekt sa zobrazuje podľa druhu zdroja.

Celkový počet zdrojov za vybraný objekt sa zobrazuje v členení na:
- podzemné zdroje PZ
- povrchové zdroje PV a
- spolu PZ + PV

Združené odbery (ZO) sú 2 možnosti:

  • jednotlivé zdroje patriace do ZO počíta do počtu zdrojov, samotné ZO do súčtu nepočíta - nastavené je implicitne
  • ZO počíta ako celok do počtu zdrojov, jednotlivé zdroje tvoriace ZO sa do počtu nezapočítavajú - v tomto prípade treba zaškrtnúť políčko: "počítať združené odbery ako zdroje".
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)