Projekt

Všeobecné

Profil

Sumárne poplatkové oznámenie za odbery z podzemných zdrojov

Sumárne poplatkové oznámenie o predpokladaných odberoch z podzemných zdrojov sa vykonáva ročne a zasiela sa na podniky povodí.

Výber povodí sa vykoná zaškrtávacím sposobom.
Výber zdrojov filter umožňuje definovať kritériá výberu pre zdroje.

Na obrazovke sa zobrazia údaje:
 • sumár predpokladaného ročného odberu za všetky zdroje vybraných povodí v tabuľke v členení na 4 skupiny:
  • a) verejné vodovody
  • b) pitná voda podľa osobitných predpisov
  • c) geotermálne vody
  • d) iné využitie
 • o prevádzke alebo firme na obrazovke vpravo.
Výstup pozostáva z 2 strán hlásenia:
 • údaje o organizácii
 • údaje o predpokladaných odberoch z PZ a poplatky za predpokladané odbery podľa horeuvedených 4 skupín podľa sposobu využitia.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)