Projekt

Všeobecné

Profil

Poplatkové priznanie za podzemné zdroje ??

V tejto voľbe je možné vyhotoviť "Poplatkové priznanie za odber vody z podzemných vodárenských zdrojov" (VZ). Toto hlásenie sa vyhotovuje každoročne za jednotlivé podzemné VZ, z ktorých sa uskutočňujú odbery vody. Uvedené hlásenie obsahuje údaje o uskutočnených mesačných odberoch za jednotlivé zdroje PZ za zadaný rok a je zasielané na podniky povodí.

Výber zdrojov
 • 4 výberové zoznamy slúžia na filtráciu zdrojov (Prevádzka, Vodovod, Lokalita, Zdroj - v ponuke sú len zdroje podzemnej vody PZ
 • filter (lievik vľavo hore) umožňuje zvoliť si ďalšie kritériá pre výber zdrojov, napr.
  • bez PO, bez prevzanej a odovzdanej vody
  • vrátane PO.

Výstup poplatkového priznania za VZ pozostáva z 3 strán:

 • údaje o zdroji
  • údaje o zasielajúcej organizácii
  • údaje o zdroji odberu podzemnej vody
  • údaje o povolení na odber podzemnej vody
Do poplatkového oznámenia berie Vodohospodárske rozhodnutie z evidenčnej karty zdroja, voľba: MENU / Odbery / Evidenčná karta zdroja / Aktualizácia evidenčnej karty VZ, na stránke: Vodohospodárske rozhodnutia. Tam v položke: Druh vodohospodárskeho rozhodnutia vyhľadáva postupne v poradí rozhodnutie, v ktorom sa vyskytujú nasledovné reťazce znakov:
 1. '§21 ' a '364/2004'
 2. ('§13 ' alebo '§17 ') a '184/2002'
 3. '§8 ' a '138/73'
 • skutočný odber podľa druhu použitia obsahuje údaje o skutočných odberoch, ktoré sú uvedené v tabuľke za každý mesiac:
  • skutočný odber podľa druhu použitia v m3 (z toho spoplatnené odbery)
  • poplatky za odber podľa druhu použitia v Euro
  • na konci tabuľky je za každý mesiac uvedený Maximálny mesačný odber ako aj Sumárny poplatok za odbery za celý rok.
 • údaje k výpočtu poplatkov za odbery
  • povolené množstvo
  • skutočný odber
  • jednotková cena za m3
  • výška poplatku za skutočný odber
Účel využitia odberov rozhoduje o tom, v ktorom zo štyroch riadkov tabuľky sú tieto údaje prezentované:
 • verejné vodovody
 • pitná voda podľa osobitných predpisov na ostatné používanie
 • geotermálne vody a odbery iných podz. vôd na energetické využitie
 • iné využitie

Jednotlivé druhy odberov majú rozdielne jednotkové ceny za 1 m3 odobranej vody.
Účel využitia zdroja je možné zmeniť priamo pred vyhotovením hlásenia. Výberové okno umožňuje vybrať Účel využitia pre vybraný zdroj.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)