Projekt

Všeobecné

Profil

Sumárne poplatkové priznanie za odbery z podzemných zdrojov

Sumárne poplatkové priznanie za odber z podzemných zdrojov sa vykonáva ročne a zasiela sa na podniky povodí.

Výber povodí aj výber prevádzok sa vykoná zaškrtávacím sposobom.
Výber zdrojov filter umožňuje definovať kritériá výberu pre zdroje.
Na obrazovke vpravo sa zobrazia údaje o prevádzke alebo firme.

Výstup za zadaný rok pozostáva z 3 strán hlásenia:
 • údaje o organizácii
 • údaje o uskutočnených odberoch PZ za jednotlivé prevádzky v členení za jednotlivé povodia
 • údaje o uskutočnených odberoch z PZ a poplatky za odbery podľa 4 skupín podľa sposobu využitia:
  • a) verejné vodovody
  • b) pitná voda podľa osobitných predpisov
  • c) geotermálne vody
  • d) iné využitie
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)