Projekt

Všeobecné

Profil

Ročné predpokladané odbery zdrojov za prevádzky

Ročné predpokladané odbery zdrojov za vybrané prevádzky je možné vyhotoviť v tejto voľbe.

Sú 2 verzie výstupu pre plánované odbery:

  • z nahraných plánovaných odberov
  • z nahraných skutočných odberov.

Výber prevádzok - v tabuľke sa zaškrtávacím sposobom volia prevádzky pre výstup.
Ďalej je možné použiť filter (lievik vľavo hore). Pomocou filtra je možné si zvoliť ďalšie kritériá pre výber zdrojov.

Vo výstupe sa zobrazujú pre každú vybranú prevádzku údaje:

  • názov prevádzky
  • plánované odbery za PZ bez PO
  • plánované odbery za PV bez PO
  • plánované odbery spolu bez PO
  • plánované odbery za PZ s PO
  • plánované odbery za PV s PO
  • plánované odbery spolu s PO.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)