Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad denných koncentrácií za ukazovateľ

V tejto činnosti je možné vyhotoviť prehľad nameraných údajov na vybraných odberných miestach pre jeden vybraný ukazovateľ.
Výstup umožňuje porovnať vývoj ukazovateľa na jednom odbernom mieste v roznom čase, alebo na roznych odberných miestach v ten istý deň odberu vzoriek.

Výber OM, vzoriek a ukazovateľov

 • odberné miesta kvality pitnej vody
  • zaškrtávacím sposobom sa vyberú v gride
  • Výber Prevádzky, Vodovodu možu filtovať výber odberných miest a miest na úpravni vody
 • ukazovatele pitnej vody
  • pomocou zaškrtávacích okienok
  • pomocou skupiny ukazovateľov
 • výber vzoriek a obdobia - filter vľavo hore. Implicitne sú vybrané všetky vzorky v aktuálnom roku

Výstup

Pre každý zvolený ukazovateľ sa vyhotoví výstup, v ktorom sú údaje tohto ukazovateľa na vybraných odberných miestach v jednotlivych dňoch odberu. V jednom stĺpci sú údaje pre vybrané odberné miesto, v riadku sú údaje pre vzorky odobrané v tom istom dni. Nad tabuľkou je uvedená limitná hodnota ukazovateľa.

Typ výstupu:
 • s hodnotením závadnosti vzoriek
 • bez hodnotenia závadnosti vzoriek.

Grafický výstup - klik na ikonu grafu umožní zobraziť údaje koncentrácií ukazovateľov v grafe.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)