Projekt

Všeobecné

Profil

Prehľad ročných údajov za zdroje

Ročné údaje výdatností a odberov za vybrané vodárenské zdroje je možné prezentovať v tejto voľbe.

Výber zdrojov

 • filtračné výberové zoznamy (Prevádzka, Vodovod, Lokalita) filtrujú výber zdrojov
 • v tabuľke sa zaškrtávacím sposobom volia zdroje pre výstup
 • filter (lievik vľavo hore) umožňuje zvoliť ďalšie kritériá pre výber zdrojov, napr. výber zdrojov
  • bez PO (bez prevzanej a odovzdanej vody)
  • vrátane PO.

Vo výstupe sa zobrazuje pre každý vybraný zdroj:

 • názov vodovodu
 • názov lokality
 • názov zdroja
 • minimálna, maximálna a priemerná výdatnosť zdroja za vybraný rok
 • odber za vybraný rok.

Výstup údajov výdatností a odberov je možné voliť:

 • v l/s
 • v m3.
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)