Projekt

Všeobecné

Profil

Výkaz mikrobiologickej a biologickej závadnosti a dezinfekcie vôd- starý form ???

V tejto činnosti je možné vyhotoviť hodnotenie mikrobiologickej alebo biologickej závadnosti vod.<br>
<br>
Program vykonáva hodnotenie na predvolené mikrobiologické alebo biologické ukazovatele. Pred výstupom je potrebné zvoliť alebo zadať:<br>
- zvoliť typ výstupu (mikrobiologická / biologická závadnosť)<br>
- odberné miesta pomocou zaškrtávacích okienok alebo pomocou filtra<br>
- obdobie, ak je iné ako aktuálny rok. Zmena obdobia sa vykoná cez filter<br>
- normu pre hodnotenie, ak je iná ako predvolená norma<br>
- limitné hodnoty Minima a Maxima je možné pred výstupom zmeniť, pričom táto zmena limitov sa týka len daného výstupu a neznamená zmenu limitných hodnot uložených v databáze.<br>
<br>
Vo výstupe sú zobrazené koncentrácie mikrobiologických alebo biologických ukazovateľov na vybraných odberných miestach za zadané obdobie. Zároveň je vzorka označená písmenom Z - závadná alebo N - nezávadná, podľa hodnotenia údajov na limitné hodnoty normy.<br>
<br>

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)