Projekt

Všeobecné

Profil

Výkony za ukazovatele po laboratóriách

Výber rozborov

  • zaškrtávacie okienka pre výber rozborov umožnia vybrať do výkonov len určité skupiny rozborov (pitné vody Vak, rozbory ČOV,...)
  • filter na výber rozborov (ikona lievika vavo hore) umožňuje definovať, ktoré rozbory sa majú do výkonov započítať
  • výber prevádzky umožní filtrovať rozbory za vybranú prevádzku
  • výber laboratórií zaškrtávacím sposobom v tabuľke umožní zobraziť výkony za rozbory za vybrané laboratóriá.

Výber ukazovateľov

  • výberová tabuľka s možnosťou zaškrtnutia požadovaných uklazovateľov pre výstup
  • matrica - vybraná matrica filtruje výberovú tabuľku
  • skupina ukazovateľov filtruje výberovú tabuľku

Výpočet výkonov

  • výkony sa počítajú z cien, ktoré sú uložené pri nameraných hodnotách ukazovateľov, ktoré sa tam uložili pri nahrávaní namerných údajov
  • pri výpočte výkonov sa zohľadňuje cena za stanovenie ukazovateľa v správe Vak alebo cena pre cudzích odberateľov podľa typu objektu.

Výstup

Vo výstupe sa zobrazia výkony za ukazovatele za jednotlivé vybrané laboratóriá.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)