Projekt

Všeobecné

Profil

Poznámky v moduloch Labden a TMR

V moduloch Labden a TMR existuje množstvo poznámok, niektoré z nich sú použité vo výstupoch, iné sú prístupné len na formulároch:

 • MENU / Laboratórny denník / Evidencia vzoriek / Vzorky
  • Dôvod neodobratia vzorky - Poznámka - táto poznámka sa zobrazuje v tlači protokolu o odbere v TMR, zobrazuje sa v procese riešenia neodobratých vzoriek. Tlačí sa v reporte Prehľad neodobraných vzoriek. Túto poznámku je možné zobrazovať/editovať cez aplikáciu PrevisMobile, v závislosti od aktuálnej konfigurácie položiek pre tablet
  • Hodnotenie - poznámka súlad/nesúlad - pre účely evidencie vzoriek. Túto poznámku je možné zobrazovať/editovať cez aplikáciu PrevisMobile, v závislosti od aktuálnej konfigurácie položiek pre tablet
  • Poznámka/Dodatok - tlačí sa na protokole o skúške a zobrazuje sa v rozšírenom hodnotení vzoriek. Túto poznámku je možné zobrazovať/editovať cez aplikáciu PrevisMobile, v závislosti od aktuálnej konfigurácie položiek pre tablet. Tento údaj je kritická položka, teda cez Previs ho môže meniť len ten, kto má na to pridelené práva
  • Poznámka - zobrazuje sa v rozšírenom hodnotení vzoriek. Zobrazuje sa a dá sa zmeniť v procese riešenia neodobratých vzoriek. Túto poznámku je možné zobrazovať/editovať cez aplikáciu PrevisMobile, v závislosti od aktuálnej konfigurácie položiek pre tablet
 • MENU / TMR / Ročný plán / Programy požiadaviek kontroly kvality vody
  • Poznámka k ročnému programu - pre účely evidencie ročných programov
  • Poznámka k požiadavke - táto poznámka sa zobrazuje v zozname požiadaviek týždenného a mesačného plánu. Taktiež sa tlačí (v module TMR) na protokoloch o odbere vzorky, pláne odberov vzoriek a dennom harmonograme. Exportuje sa do excelu z ročného plánu. Túto poznámku je možné zobrazovať/editovať cez aplikáciu PrevisMobile, v závislosti od aktuálnej konfigurácie položiek pre tablet
  • Interná poznámka k požiadavke - pre účely plánovania odberov. Exportuje sa do excelu z ročného plánu
  • Poznámka k plánovanému odberu - zobrazuje sa a dá sa zmeniť v procese riešenia neodobratých vzoriek. Tlačí sa v reporte Prehľad neodobraných vzoriek. Túto poznámku je možné zobrazovať/editovať cez aplikáciu PrevisMobile, v závislosti od aktuálnej konfigurácie položiek pre tablet
 • MENU / Vodárenské objekty / Odberné miesta pitných vôd / V správe VaK
  • Poznámka k odbernému miestu - v tomto číselníku je možné ku každému odbernému miestu vložiť neobmedzené množstvo štrukturovaných poznámok. Tieto poznámky je možné zobrazovať/editovať cez aplikáciu PrevisMobile, v závislosti od aktuálnej konfigurácie položiek pre tablet
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)