Projekt

Všeobecné

Profil

Preplánovanie vzorky do iného tabletu

Preplánovanie vzorky z tabletu A do tabletu B

V tomto prípade je východzí stav taký, že v tablete A existujú naplánované vzorky. Niektoré z nich už boli dokončené a sú ukončené. Postup preplánovania zvyšných vzoriek (neukončených) do tabletu B je nasledovný:

  1. v tablete A ukončíme hotové vzorky a dáme tablet synchronizovať. Ak nemáme žiadne hotové vzorky, tento krok je možné vynechať
  2. v Previse cez týždenný plán vykonáme preplánovanie vybraných vzoriek na iného vzorkára (teda v okne preplánovania vyberiem len vzorkára, prípadne môžem zmeniť dátum)
  3. na tablete A vzorky hromadne vymažeme cez Nastavenia/hromadné činnosti
  4. na tablete A spustíme synchronizáciu
  5. na tablete B spustíme synchronizáciu, mali by sme v ňom vidieť preplánované vzorky
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)