Projekt

Všeobecné

Profil

Inštalátor klienta Previs

Pre účely nainštalovania klientskej aplikácie Previsu na lokálny počítač prosím použite priložený inštalátor PrevisLocalClientInstaller.zip. Inštalátor nainštaluje klientskú aplikáciu v prípade, že vo Vašej spoločnosti už existuje inštalácia Previsu na serveri. Inštalátor môžete spustiť aj na počítači, kde už klient Previs nainštalovaný je, napr. za účelom kontroly spojenia s webovou službou PrevisAPI.

Tento inštalátor vykoná nasledovné akcie

 • detailnú kontrolu spojenia s webovou službou PrevisAPI
 • vytvorí potrebnú adresárovú štruktúru
 • vytvorí lokálny konfiguračný súbor PrevisSettings.xml pre Previs
 • skopíruje zo servera inštalátor aktuálnej verzie Previsu PrevisOfflineInstaller.exe
 • spustí inštalátor aktuálnej verzie Previsu (PrevisOfflineInstaller.exe), ktorý do správnych adresárov nakopíruje klienta Previs zo servera

Postup použitia tohto inštalátora

 • prevziať súbor PrevisLocalClientInstaller.zip, ktorý je prílohou tejto stránky
 • nakopírovať prebratý súbor PrevisLocalClientInstaller.zip na počítač, kde chcete naištalovať klienta Previs a rozpakovať ho v nejakom dočasnom adresári
 • spustiť PrevisLocalClientInstaller.exe ako administrátor (Run as Administrator resp. Spustiť ako správca)... bez tohto kroku inštalátor nebude fungovať správne
 • prečítať si pokyny, uvedené v samotnom inštalátore
 • v okne inštalátora vybrať vašu spoločnosť
 • vybrať príslušnú webovú službu PrevisAPI, buď testovaciu, alebo produkčnú, podľa toho, či chcete inštalovať testovacieho alebo produkčného klienta Previs
 • pokračujte podľa pokynov v samotnom inštalátore

PrevisLocalClientInstaller.zip (1.08 MB) Černý Martin, 19.02.2021 14:28

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)