Projekt

Všeobecné

Profil

Logovanie preplánovania vzoriek

Vzhľadom na komplexnosť a široké možnosti systému preplánovania sme dopracovali detailné logovanie preplánovaní jednotlivých odberov. Do logu sa zapíše, čo presne ste mali zaškrtnuté a navolené v preplánovacom formulári. Taktiež sa zaloguje stav tabuliek, kde je uložený plán a prislúchajúca vzorka, a to pred a po plánovaní. Príklad logu z preplánovania odberu na iný dátum je tu nižšie. Najskôr však uvedieme popis jednotlivých položiek logu:

Popis položiek logu

 • Plan_Before - údaje z tabuľky, kde je uložený plán, zapísaný je stav pred spustením preplánovania
  • Id - Id v tabuľke, kde je uložený plán
  • Datum - dátum, na ktorý bola vzorka naplánovaná v ročnom pláne (pred preplánovaním)
  • PresnyDatum - dátum, na ktorý bola vzorka naplánovaná v týždennom resp. mesačnom pláne (pred preplánovaním)
  • Chladnicka - číslo chladničky (pred preplánovaním)
  • AddedToDailyPlan - dátum a čas zápisu do týždenného resp. mesačného plánu (pred preplánovaním)
  • AsistentOdberu_Pracovnici_Id - Id asistenta pri odbere, Id je z číselníka pracovníkov (pred preplánovaním)
  • UserSettings_Id - Id vzorkára, Id je z nastavení programu (pred preplánovaním)
 • Plan_After - údaje z tabuľky, kde je uložený plán, zapísaný je stav po spustení preplánovania
  • Id - Id v tabuľke, kde je uložený plán
  • Datum - dátum, na ktorý je vzorka naplánovaná v ročnom pláne (po preplánovaní)
  • PresnyDatum - dátum, na ktorý je vzorka naplánovaná v týždennom resp. mesačnom pláne (po preplánovaní)
  • Chladnicka - číslo chladničky (po preplánovaní)
  • AddedToDailyPlan - dátum a čas zápisu do týždenného resp. mesačného plánu (po preplánovaní)
  • AsistentOdberu_Pracovnici_Id - Id asistenta pri odbere, Id je z číselníka pracovníkov (po preplánovaní)
  • UserSettings_Id - Id vzorkára, Id je z nastavení programu (po preplánovaní)
 • Sample_Before - údaje z tabuľky, kde je uložená prislúchajúca vzorka, zapísaný je stav pred spustením preplánovania
  • Id - Id priradenej vzorky
  • Exists - údaj o tom, či existuje priradená vzorka (pred preplánovaním)
  • BvsProgramPoziadavkyDatumy_Id - Id plánu, prepojenie medzi vzorkou a plánom, ktorá vzniká pri registrácii vzorky z plánu (pred preplánovaním)
  • CisRozb - číslo vzorky (pred preplánovaním)
  • DatOdberu - dátum odberu vzorky (pred preplánovaním)
  • DatPrijmu - dátum príjmu vzorky do laboratória (pred preplánovaním)
  • PresnyDatumImportuZTabletu - dátum a čas importu z tabletu do rozhrania pre kontrolu a import údajov z tabletu (pred preplánovaním)
  • PresnyDatumImportuDoVzorky - dátum a čas importu údajov z tabletu do vzorky (pred preplánovaním)
  • Odobral_Pracovnici_Id - Id pracovníka, ktorý vzorku odobral, z číselníka pracovníkov (pred preplánovaním)
  • InTablet - údaj o tom, či je vzorka v tablete (pred preplánovaním)
  • Zablok - údaj o tom, či je vzorka ukončená (pred preplánovaním)
  • NamUdaje - počet nameraných údajov, ktoré má daná vzorka zapísané (pred preplánovaním)
 • Sample_After - údaje z tabuľky, kde je uložená prislúchajúca vzorka, zapísaný je stav po spustení preplánovania
  • Id - Id priradenej vzorky
  • Exists - údaj o tom, či existuje priradená vzorka (po preplánovaní)
  • BvsProgramPoziadavkyDatumy_Id - Id plánu, prepojenie medzi vzorkou a plánom, ktorá vzniká pri registrácii vzorky z plánu (po preplánovaní)
  • CisRozb - číslo vzorky (po preplánovaní)
  • DatOdberu - dátum odberu vzorky (po preplánovaní)
  • DatPrijmu - dátum príjmu vzorky do laboratória (po preplánovaní)
  • PresnyDatumImportuZTabletu - dátum a čas importu z tabletu do rozhrania pre kontrolu a import údajov z tabletu (po preplánovaní)
  • PresnyDatumImportuDoVzorky - dátum a čas importu údajov z tabletu do vzorky (po preplánovaní)
  • Odobral_Pracovnici_Id - Id pracovníka, ktorý vzorku odobral, z číselníka pracovníkov (po preplánovaní)
  • InTablet - údaj o tom, či je vzorka v tablete (po preplánovaní)
  • Zablok - údaj o tom, či je vzorka ukončená (po preplánovaní)
  • NamUdaje - počet nameraných údajov, ktoré má daná vzorka zapísané (po preplánovaní)
 • Operator - kto preplánovanie vykonal
 • Timestamp - dátum a čas preplánovania

- ďalšie políčka sú popísané v priložených fotografiách. Ide o stavy jednotlivých nastavení v čase tesne pred spustením preplánovania


Príklad konkrétneho logu z preplánovania odberu

{
  "Plan_Before": {
    "Id": 133895,
    "Datum": "01.11.2020 00:00",
    "PresnyDatum": "03.11.2020 00:00",
    "Chladnicka": null,
    "AddedToDailyPlan": "09.11.2020 12:43",
    "AsistentOdberu_Pracovnici_Id": null,
    "UserSettings_Id": 30
  },
  "Plan_After": {
    "Id": 133895,
    "Datum": "01.11.2020 00:00",
    "PresnyDatum": "05.11.2020 00:00",
    "Chladnicka": null,
    "AddedToDailyPlan": "09.11.2020 13:04",
    "AsistentOdberu_Pracovnici_Id": null,
    "UserSettings_Id": 30
  },
  "Sample_Before": {
    "Id": 408493,
    "Exists": true,
    "BvsProgramPoziadavkyDatumy_Id": 133895,
    "CisRozb": 6779,
    "DatOdberu": "03.11.2020 00:00",
    "DatPrijmu": null,
    "PresnyDatumImportuZTabletu": null,
    "PresnyDatumImportuDoVzorky": null,
    "Odobral_Pracovnici_Id": 111,
    "InTablet": true,
    "Zablok": false,
    "NamUdaje": 0
  },
  "Sample_After": {
    "Id": 408493,
    "Exists": true,
    "BvsProgramPoziadavkyDatumy_Id": 133895,
    "CisRozb": 6779,
    "DatOdberu": "05.11.2020 00:00",
    "DatPrijmu": null,
    "PresnyDatumImportuZTabletu": null,
    "PresnyDatumImportuDoVzorky": null,
    "Odobral_Pracovnici_Id": 111,
    "InTablet": true,
    "Zablok": false,
    "NamUdaje": 0
  },
  "txtReplanToDate": "05.11.2020",
  "chkRemoveFromWeeklyPlan": false,
  "cbChangeOperatorTo": null,
  "cbChangeAssistentTo": null,
  "chkAllowReplaningWhenSampleExists": true,
  "chkCancelConnectionToExistingSamples": false,
  "chkDeleteExistingSamples": false,
  "SettingsAllowAutomaticSampleDeletion": true,
  "SettingsAllowAutomaticRemovalOfSampleVsPlanRelation": true,
  "SettingsUmoznitPreplanovatAkExistujeVzorka": true,
  "Operator": "Jožko Mrkvička",
  "Timestamp": "09.11.2020 13:04" 
}

admin_nastavenia.JPG Zobraziť (457 KB) Černý Martin, 10.11.2020 09:11

preplanovanie.JPG Zobraziť (199 KB) Černý Martin, 10.11.2020 09:11

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)