Projekt

Všeobecné

Profil

Súčtové ukazovatele

V Previse je možné zadefinovať, že niektoré ukazovatele sa pri nahrávaní automaticky spočítajú do iného ukazovateľa. Ako príklad uvediem ukazovatele A a B, ktoré sa spočítavajú do ukazovateľa C (a síce C = A + B). Ukazovateľ A je v mernej jednotke mg/l, ukazovateľ B je v mernej jednotke µg/l a súčtový ukazovateľ C je opäť v mernej jednotke mg/l. Aby bol systém schopný ich spočítať, treba nastaviť aj vzájomné vzťahy pre merné jednotky. Na to použijeme formulár Koeficienty medzi mernými jednotkami (MENU / Laboratórny denník / Číselníky / Kvalita / Merné jednotky násobky).
V našom prípade pre tento príklad musia byť tieto vzťahy nasledovné. Základná je tá v ktorej bude súčet (sumárny ukazovateľ). Prepočítaná je tá, v ktorej je sumovaný ukazovateľ v iných jednotkách).

Vytvoríme súčtový ukazovateľ C, v ktorom budú sčítané hodnoty A a B.

Vytvoríme ukazovateľ A a nastavíme mu kam sa ma pripočítavať - zvolíme do C.

V prípade ukazovateľa B, postupujeme rovnako ako pri A:

Pre účel prezentácie som vytvoril skupinu ukazovateľov ABC:

Následne vytvoríme v niektorom z programov požiadavku:

Vytvoríme týždenný plán pre danú vzorku:

Vzorku zaregistrujeme (zaprotokolujeme):

Nakoniec pri evidencií vzoriek si môžeme všimnúť, že ak zadáme hodnotu niektorého z čiastkových ukazovateľov A alebo B (alebo oba), v ukazovateli C sa automaticky zobrazí ich súčet, s ohľadom na merné jednotky a ich vzájomný vzťah.

Algoritmy výpočtu

Maximum

Pre účely prezentácie použijem pesticídy.

Príklad č.1 : sú výsledky ( <0,2 mg/l, <0,5 mg/l, <1 mg/l) výsledok pesticídy spolu bude <1mg/l)
Príklad č.2 : sú výsledky ( <2,2 mg/l, <1,5 mg/l, 15 mg/l) výsledok pesticídy spolu bude 15 mg/l)

Súčet

Pre účely prezentácie použijem znova pesticídy.

Ak sú všetky výsledky "menej ako", budú jednoducho sčítané.
Príklad č.1 : sú výsledky ( <2 mg/l, <5 mg/l, <1 mg/l) výsledok pesticídy spolu bude <8mg/l)

Ak sú hodnoty kombinované, tie s operátorom "menej ako" budú ignorované.
Príklad č.2 : sú výsledky ( 2 mg/l, <5 mg/l, <1 mg/l) výsledok pesticídy spolu bude 2mg/l)
Príklad č.3 : sú výsledky ( 2 mg/l, 5 mg/l, <1 mg/l) výsledok pesticídy spolu bude 7mg/l)

Maximálny súčet

Ide o špeciálne súčtovanie, ktoré v prípade, že sú všetky hodnoty so znamienkom menší, výsledok je maximum z nich. Ak má viacero ukazovateľom nameranú hodnotu (bez znamienka), výsledkom je ich súčet.

Ak sú všetky výsledky "menej ako", výsledok bude ich maximum.
Príklad č.1 : sú výsledky ( <2 mg/l, <5 mg/l, <1 mg/l) výsledok pesticídy spolu bude <5mg/l)

Ak má viacero ukazovateľom nameranú hodnotu, výsledok je súčet
Príklad č.1 : sú výsledky ( 2 mg/l, <5 mg/l, 1 mg/l) výsledok pesticídy spolu bude 3mg/l)

NahravanieSuctovych.JPG Zobraziť (184 KB) Černý Martin, 16.02.2017 12:03

Ukazovatel-A.JPG Zobraziť (161 KB) Černý Martin, 16.02.2017 12:03

Ukazovatel-B.JPG Zobraziť (161 KB) Černý Martin, 16.02.2017 12:03

VztahyMernychJednotiek.JPG Zobraziť (33.7 KB) Černý Martin, 16.02.2017 12:03

Ukazovatel-C.JPG Zobraziť (169 KB) Černý Martin, 16.02.2017 12:09

1-UkazA.PNG Zobraziť (59.7 KB) Zajac Michal, 22.02.2018 10:23

3-UkazC.png Zobraziť (59.4 KB) Zajac Michal, 22.02.2018 10:26

2-UkazB.PNG Zobraziť (59.4 KB) Zajac Michal, 22.02.2018 10:26

4-VytvorenieSkupiny.PNG Zobraziť (29.5 KB) Zajac Michal, 22.02.2018 10:26

6-NovaPoziadavka.PNG Zobraziť (62.9 KB) Zajac Michal, 22.02.2018 10:26

7-TyzdennyPlan.PNG Zobraziť (47.3 KB) Zajac Michal, 22.02.2018 10:26

8-RegistraciaVzorky.PNG Zobraziť (34.1 KB) Zajac Michal, 22.02.2018 10:26

9-CisloRozboru.PNG Zobraziť (47.7 KB) Zajac Michal, 22.02.2018 10:26

10-EvidenciaVzorky.PNG Zobraziť (73.1 KB) Zajac Michal, 22.02.2018 10:26

0-Nasobky.PNG Zobraziť (10.6 KB) Černý Martin, 22.02.2018 13:24

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)