Projekt

Všeobecné

Profil

txtUni

Textbox

Typ - dátum

Ide o špeciálny prípad textového poľa, do ktorého zadávame dátum. Zadávanie prebieha len na základe numerickej klávesnice. Dátum treba zadať vo formáte DD.MM.RRRR, pričom bodky nezadávate. Dôležité je pri zadávaní používať začiatočné nuly. Teda ak chceme zadať dátum 1.2.2008, nastavíme sa kurzorom do textového poľa pre dátum a napíšeme: 01022008.

Špeciálne klávesy:

  • Space: vloží momentálny dátum
  • Delete: zmaže celý obsah textového poľa
  • Backspace: maže čísla odkonca
  • Šípky hore a dole: menia dátum o 1 deň
  • Koliesko myšy: mení dátum skokom o viac dní

Typ - dátum a čas

Ide o špeciálny prípad textového poľa, do ktorého zadávame dátum a čas. Zadávanie prebieha len na základe numerickej klávesnice. Dátum treba zadať vo formáte DD.MM.RRRR HH:MM, pričom bodky a dvojbodku nezadávate. Dôležité je pri zadávaní používať začiatočné nuly. Teda ak chceme zadať dátum 1.2.2008 8:30, nastavíme sa kurzorom do textového poľa pre dátum a čas a napíšeme: 010220080830.

Špeciálne klávesy:

  • Space: vloží momentálny dátum a čas
  • Delete: zmaže celý obsah textového poľa
  • Backspace: maže čísla odkonca (napríklad ak chceme zmeniť iba čas)
  • Šípky hore a dole: menia dátum o 1 deň
  • Koliesko myšy: mení dátum skokom o viac dní
Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)