Projekt

Všeobecné

Profil

Prístup do B-Soft VPN

Na prístup do VPN je potrebný softvér OpenVPN.

Inštalácia

  1. Nainštalujeme OpenVPN - pozor, pre Windows XP je samostatný inštalátor so staršou verziou sieťového ovládača, pri Windows Vista, 7, 8, 10 a novších použite inštalátor označený ako "Windows Vista and later"

Pripojenie

  1. Do adresára C:\Program Files\OpenVPN\config vložíme rozbalenú konfiguráciu na pripojenie k B-Soft VPN (k dispozícii mailom na vyžiadanie)
  2. Otvoríme program OpenVPN GUI, v oznamovacej oblasti (systémovej lište zobrazujúcej aktuálny čas) pribudne ikona
  3. Pravým klinutím na ikonu otvoríme kontextové menu, vyberieme možnosť Connect (pripojiť)
  4. Otvorí sa okno pripojenia, po úspešnom pripojení sa automaticky skryje a ikona sa rozsvieti na zeleno

Odpojenie

  1. Po skončení činnosti sa z VPN odpojíme možnosťou Disconnect z kontextového menu

openvpngui.png Zobraziť (587 Bytes) Forus Samo, 20.04.2016 15:27

openvpngui-trayicon.png Zobraziť (341 Bytes) Forus Samo, 20.04.2016 15:27

openvpngui-trayicon-green.png Zobraziť (330 Bytes) Forus Samo, 20.04.2016 15:27

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)