Projekt

Všeobecné

Profil

Inštalácia prostredia pre IONIC aplikácie a upgrade na novú verziu

https://www.b-soft.eu/projects/rezia/wiki/Ionic

1. inštalovať podľa #172
2. ak neexistuje platforma pre android ešte, spustiť v roote aplikácie ...\PrevisMobile2 príkaz ionic platform add android
3. editovať config.xml a inkrementovať verziu aplikácie
2. v Environment Variables musí byť: C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools;C:\Program Files\Ant\bin;C:\Users\Dreamy\AppData\Roaming\npm
3. spustiť !build-release.bat, vytvorí sa súbor ...\PrevisMobile2\platforms\android\ant-build\CordovaApp-release-unsigned.apk, tento treba premenovať na PrevisMobile2-release-unsigned.apk a skopírovať do ...\PrevisMobile2 (do rootu, kde sú .bat skripty)
4. spustiť !sign-release.bat, heslo je MaK, bez čísel
5. ísť do Google Developer Console [[https://play.google.com/apps/publish/?dev_acc=00401093212137469477#AppListPlace]]
6. kliknúť na aplikáciu a navigovať sa do záložky APK
7. kliknúť nahrať nový súbor APK do produkcie
8. ak ide o novy projekt, v adresari platforms/android v suboroch build.xml a AndroidManifest.xml prepisat meno aplikacie (default je CordovaApp)
9. premenovat subor CordovaApp.java a class v nej.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)