Projekt

Všeobecné

Profil

cbFilterNavigate

Navigačné combo (výberový zoznam)

Navigačné combo slúži na výber záznamu, s ktorým chceme pracovať. Čiže jeho primárna úloha je zmena aktuálneho záznamu (na čo sa tiež dajú použiť napr. klávesové skratky CTRL+Left, CTRL+Right, CTRL+Home a CTRL+End). Tiež je možné na navigačné combo kliknúť pravým tlačidlom a filtrovať záznamy (napísaním nejakého textu do žltého okna a kliknutím na použiť filter). Taktiež je možné na pravý klik vykonať export údajov do excelu a ďalšie možnosti.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)