Všeobecné

Profil

Projekty

 • Previs

  O programe

  Previs je klient–server Windows aplikácia, slúžiaca ako komplexný informačný systém vodárenskej spoločnosti. Skladá sa z niekoľkých častí, ktoré nazývame moduly. Previs vieme poskladať z rôznych modulov podľa požiadaviek zákazníka. Detailné informácie nájdete v prevádzkovej dokumentácii a v implementačnej dokumentácii. Monitor upgradov nájdete tu.

   

  Termíny plánovaných verzií

  Najbližší plánovaný release IS Previs: 4.11

   

K dispozícii tiež ako: Atom

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)