Projekt

Všeobecné

Profil

Vzorkovacie dni

Tento jednoduchý číselník slúži na definovanie dní, v ktorých sa chodí na odbery. Definícia vzorkovacích dní ovplyvňuje zobrazenie formulára pre týždenný plán a taktiež automatické generovanie požiadaviek, kde sa primárne uvažujú len vzorkovacie dni.

Vložiť obrázok zo schránky (Maximálna veľkosť: 100 MB)